Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

Παραγγείλετε εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια! Συμπληρώστε την Λίστα των Προϊόντων που επιθυμείτε. Κάνετε την παραγγελία σας με e mail στο www.c-potou.com ή τηλεφωνικά στο 2130318077.

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης

Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις πώλησης αποσκοπούν στον καθορισμό της συμβατικής σχέσης μεταξύ του Ομίλου Εταιρειών Κωνσταντίνος Ποτού Group of Companies με τον διακριτικό τίτλο Constantin Potou, Ατομικής Επιχείρησης με ΑΦΜ: 038299822, ΔΟΥ Χολαργού με έδρα επι της οδού Ανδρέα Κάλβου 14 Χαλάνδρι, ΤΚ. 15322 και τηλ: 2130318077 και του αγοραστή και των όρων που ισχύουν για κάθε αγορά που πραγματοποιείται μέσω του ιστότοπου της Constantin Potou Group of Companies, είτε ο αγοραστής είναι επαγγελματίας είτε καταναλωτής.

Η απόκτηση αγαθού ή υπηρεσίας μέσω αυτού του ιστότοπου συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον αγοραστή αυτών των όρων πώλησης.

Αυτοί οι όροι πώλησης υπερισχύουν έναντι οποιωνδήποτε άλλων γενικών ή ειδικών όρων που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον Όμιλο Εταιρειών Constantin Potou

Ο Όμιλος Εταιρειών Constantin Potou διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους πώλησης ανά πάσα στιγμή. Σε αυτήν την περίπτωση, οι ισχύοντες όροι θα είναι εκείνοι που ισχύουν κατά την ημερομηνία της παραγγελίας από τον αγοραστή.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του διαδικτυακού μας τόπου διέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσεως, τα οριζόμενα στο Ελληνικό Δίκαιο (Ν. 2472/1997, όπως ισχύει και τις διατάξεις κανονιστικού χαρακτήρα) και τις Αποφάσεις, Οδηγίες και Κανονισμούς της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). Τα στοιχεία αυτά, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων περί γνωστοποιήσεώς τους προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές. Η Κωνσταντίνος Ποτού- Group of Companies διατηρεί τα παραπάνω στοιχεία σε αρχείο και τα επεξεργάζεται για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτιώσεως των προϊόντων της και των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Ο επισκέπτης/χρήστης παρέχει με τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου τη συγκατάθεσή του στην Κωνσταντίνος Ποτού- Group of Companies, να χρησιμοποιηθούν αυτά τα στοιχεία από την Κωνσταντίνος Ποτού- Group of Companies ή και από συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες. Η Κωνσταντίνος Ποτού- Group of Companies δικαιούται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σε συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής σχέσης μας ή για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους, όπως ορίζονται στο Ν. 2472/97. Η Κωνσταντίνος Ποτού- Group of Companies δικαιούται επίσης να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα μου σε τρίτους για την διαφημιστική προβολή των προϊόντων της Κωνσταντίνος Ποτού- Group of Companies ή επιχειρήσεων με τις οποίες η Κωνσταντίνος Ποτού- Group of Companies έχει συνεργασία, και την προώθηση από απόσταση προϊόντων ή υπηρεσιών δικών της. Ο παρών διαδικτυακός τόπος περιλαμβάνει ειδικούς συνδέσμους (links, hyperlinks, banners) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους τους οποίους επισκέπτεται ο επισκέπτης/χρήστης κατ’ επιλογή του και οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων προσώπων. Σε περίπτωση απευθείας γνωστοποίησης από τον επισκέπτη/χρήστη σε τρίτους προσωπικών δεδομένων του, η Κωνσταντίνος Ποτού- Group of Companies δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την χρήση από τους εν λόγω τρίτους των ως άνω προσωπικών δεδομένων. Για τον λόγο αυτό, ανήκει στην ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη να μελετά προσεκτικά τους σχετικούς όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων, προτού γνωστοποιήσει προσωπικά δεδομένα του σε τρίτους μέσω του διαδικτύου. Η Κωνσταντίνος Ποτού- Group of Companies δεν ευθύνεται για τους όρους διαχειρίσεως και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που ακολουθούν αυτοί οι διαδικτυακοί τόποι.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

Οι επιστροφές προϊόντων που έχουν πωληθεί μέσω του ιστότοπου της εταιρείας μας παρέχονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. εάν τα προϊόντα που παραδόθηκαν σε εσάς είναι ελαττωματικά, ο Όμιλος Εταιρειών Constantin Potou σας δίνει τη δυνατότητα να αντικαταστήσετε ή να επιστρέψετε τα χρήματά σας εντός 30 ημερών. Η επιστροφή στην αντικατάσταση του προϊόντος πρέπει να γίνει μαζί με όλα τα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν και την πλήρη συσκευασία του.

2. Εάν το προϊόν / προϊόντα που σας παραδίδονται είναι διαφορετικά από αυτά που πωλούνται, ανά τύπο ή ποσότητα, ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει τα προϊόντα για να ελέγξει και να βρει το σφάλμα και να αντικαταστήσει το προϊόν / προϊόντα. Σε αυτήν την περίπτωση, τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στα κεντρικά μας γραφεία βαρύνουν τον Όμιλο Εταιρειών Constantin Potou εφόσον τηρείται η μέθοδος επιστροφής που προτείνει η εταιρεία.

3. σε περίπτωση παράδοσης προϊόντων με καθυστέρηση άνω των 14 ημερών για λόγο που δεν περιλαμβάνεται στα ακόλουθα: *

Σε αυτήν την περίπτωση, η επιστροφή των προϊόντων γίνεται μετά από διαβούλευση με την εταιρεία αποκλειστικά εντός 3 ημερών από την παραλαβή τους και τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον Όμιλο Εταιρειών Constantin Potou.

* Καθυστέρηση παραγγελίας

Η παραγγελία σας ενδέχεται να καθυστερήσει για τους ακόλουθους λόγους:

1. Σε περιόδους ακραίων καιρικών συμβάντων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που μπορεί να επηρεάσουν τη μεταφορά και την παράδοση της παραγγελίας σας

2. Σε περίπτωση που είναι αδύνατο να επικοινωνήσετε μαζί σας μέσω τηλεφώνου ή / και μέσω e-mail

3. Εάν υπάρχει πρόβλημα με την παραγγελία σας όπως:

• Σε σχέση με το προϊόν που παραγγείλατε

• Σε σχέση με την πληρωμή του

• Οι πληροφορίες που έχετε εισαγάγει δεν ενημερώνονται σωστά

Σε κάθε περίπτωση που τα προϊόντα δεν επιστραφούν στην έδρα της εταιρείας μας εντός 3 ημερών, τότε η εταιρεία ενδέχεται να μην αποδεχτεί επιστροφή και αντικατάσταση.

Σε κάθε περίπτωση, οι επιστροφές γίνονται αποδεκτές μόνο μετά από διαβούλευση και πρέπει να επιστραφούν σε άριστη κατάσταση, στην κατάσταση που λαμβάνει ο πελάτης, πλήρεις και χωρίς ζημιά και η συσκευασία του προϊόντος είναι αυτή που συνήθως συνοδεύει το προϊόν και είναι σε άριστη κατάσταση. Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις, το προϊόν που θα αντικατασταθεί πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν.

Οι επιστροφές πραγματοποιούνται εντός 30 ημερών από την επιστροφή και παραλαβή των προϊόντων από εμάς. Η επιστροφή χρημάτων στον πελάτη θα γίνει με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Πριν από οποιαδήποτε επιστροφή, συνιστάται να συμβουλευτείτε την εταιρεία μας.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ  

Για οποιαδήποτε ακύρωση παραγγελίας (ολικά ή μερικά) έως το τέλος της ημέρας της παραγγελίας, με τα στοιχεία σας και τον αριθμό παραγγελίας, πρέπει να στείλετε ένα e-mail στο info@c-potou.com και ένας από τους συνεργάτες μας θα αναλάβει την ακύρωσή του.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Αφού επικοινωνήσετε με την εταιρεία και λάβετε την προσφορά σας, μπορείτε να προχωρήσετε στην πληρωμή της παραγγελίας σας.

Πώς μπορώ να πληρώσω για την παραγγελία μου;

  1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Μπορείτε να πληρώσετε για την παραγγελία σας καταθέτοντας το ακριβές ποσό σε μία από τις παρακάτω τράπεζες συνεργατών. Τα πιθανά τραπεζικά έξοδα βαρύνουν τον καταθέτη.

Σε περίπτωση που επιλέξετε αυτόν τον τρόπο πληρωμής, συμπληρώστε τον αριθμό της παραγγελίας σας και το Όνομα που δηλώσατε στο e-mail που στείλατε στην εταιρεία για την παραγγελία σας στο πεδίο αιτιολογίας κατά την κατάθεση.

Μόλις ενημερωθούμε για την πληρωμή της παραγγελίας, θα εκτελεστεί αμέσως.

Για αυτόν τον τρόπο πληρωμής, η παραγγελία σας παραμένει σε κατάσταση “αναμονής” μετά την εγγραφή της, έως ότου επιβεβαιωθεί η κατάθεση.

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί στους οποίους μπορείτε να καταθέσετε χρήματα είναι:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

IBAN: GR6001107100000071000117110
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 710 / 001171-10

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΠΟΤΟΥ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

EUROBANK

IBAN: GR7502602050000700201807584
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0026 0205 7002 0180 7584

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΠΟΤΟΥ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  • ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ KEY2PAY

της Εθνικής Τράπεζας με την έκδοση τιμολογίου που σας αποστέλλουμε και πραγματοποιείτε την πληρωμή χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

Συγκεκριμένα, όσον αφορά την ασφάλεια των πληρωμών κατά τη διαδικασία πληρωμής σας, είναι αποδεκτές οι πιστωτικές / χρεωστικές κάρτες Mastercard, American Express, Visa, οποιασδήποτε τράπεζας μέσω SSL Security Technology Protocol (SecurityCertificate SSL Technology), η επιβεβαίωση της οποίας γίνεται μέσω του συστήματος 3D Secure Network των VISA και MASTERCARD.

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ: ΤΡΟΠΟΙ & ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

1. ΑΘΗΝΑ (συμπεριλαμβανομένων όλων των δήμων της ΑΤΤΙΚΗΣ)

• Το κόστος αποστολής είναι 3€ και για παραγγελίες άνω των 20€ είναι δωρεάν.

Η παράδοση της παραγγελίας πραγματοποιείται εντός τριών έως 5 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:

  • Οι παραδόσεις γίνονται μεταξύ 11:00 και 20:00. Για παραδόσεις μεταξύ μικρότερου χρονικού ορίου ή μετά τις 20:00, ο ΠΕΛΑΤΗΣ πρέπει να ειδοποιήσει κατά την υποβολή της παραγγελίας και να επιβεβαιωθεί από την Constantin Potou Group of Companies ως προς την πιο εφικτή παράδοση.
  • Με παράδοση στο κατάστημα Maison d’ Olive, Ξανθίππου 7-9, Κολωνάκι, 10676 Η παράδοση της παραγγελίας μπορεί να γίνει κατόπιν ραντεβού κατά τις ώρες λειτουργίας του καταστήματος.

2. ΑΛΛΕΣ περιοχές και πόλεις της Ελλάδας και άλλων χωρών του κόσμου

  • Με εταιρεία ταχυμεταφορών

Τα έξοδα αποστολής εξαρτώνται από την περιοχή παράδοσης ή τη χώρα παράδοσης.

Ο πελάτης είναι ελεύθερος να επιλέξει την εταιρεία ταχυμεταφορών της επιλογής του δηλώνοντας την παραγγελία. Η Constantin Potou Group of Companies προτείνει τη συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών χωρίς δεσμευτικό χαρακτήρα. Και στις δύο περιπτώσεις τα εμπορεύματα ταξιδεύουν για λογαριασμό και με κίνδυνο του πελάτη. Η Constantin Potou Group of Companies δεν ευθύνεται για ζημιές στα προϊόντα που σχετίζονται με το σφάλμα της εταιρείας μεταφορών.

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:

Η παράδοση της παραγγελίας πραγματοποιείται εντός 3 έως 6 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων.

Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης ενημερώνεται από την εταιρεία.

Για τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου, εκτός Ελλάδας, εξαρτάται από την επιλογή πακέτου αποστολής ταχυμεταφορών που έχει επιλέξει ο πελάτης.