Η Constantin Potou είναι στην ευχάριστη θέση να συνάπτει συνέργειες και να υποστηρίζει την επιστημονική έρευνα με το Παγκόσμιο Κέντρο Ελιάς για την Υγεία (World Olive Centre for Health – WOCH)

Η αποστολή του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Παγκόσμιο Κέντρο Ελιάς για την Υγεία είναι να ανυψώσει οικονομικά όλο τον κλάδο ελιάς και ελαιολάδου στην Ελλάδα και διεθνώς μέσω πιστοποίησης, έρευνας και εκπαίδευσης σχετικά με τα οφέλη των προϊόντων της ελιάς για την υγεία.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διεπιστημονική έρευνα με θέμα: “Μελέτη της αντοχής των αθλητών”.

Υποστηρίζεται από τον Όμιλο Εταιρειών Constantin Potou για την Ελλάδα και την Berkeley Olive Groves για τις ΗΠΑ. Περισσότερα: https://worldolivecenter.com/projects-2/

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.